آمار نظرات
گوشی شما دارای کدام سیستم عامل است؟
اندروید
% ۶۹.۸
iOS
% ۲۰
ویندوزفون
% ۱.۸
بلک‌بری
% ۱.۱
هیچکدام
% ۷.۴
جمع کل: ۲۸۵ رأی