جوّ زمین پر از میکروب است

۲۸ دی ۱۳۹۹

سرعت چرخش زمین پس از چندین دهه کندی، سریع‌تر شده است

۲۵ دی ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط :سرعت چرخش زمین فضا

قانون جدید برای محافظت از اماکن تاریخی آپولو در ماه

۲۴ دی ۱۳۹۹

دریافت امواج رادیویی از یک ستاره فراخورشیدی

۲۳ دی ۱۳۹۹

برنامه‌ریزی دو سفر فضایی توسط ناسا برای درک بهتر آب و هوای فضا

۲۲ دی ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط :آب و هوا ناسا سفر فضایی فضا

خارج کردن کربن از جوّ زمین برای مقابله با تغییرات اقلیمی

۱۹ دی ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط :تغییرات اقلیمی زمین فضا

دریافت سیگنال‌های عجیب از یک سیستم ستاره‌ای نزدیک به زمین توسط دانشمندان

۱۴ دی ۱۳۹۹

پیوند بزرگ میان مشتری و زحل

۱ دی ۱۳۹۹

سیاهچاله‌های «برهنه» و خطرناک اما پنهان

۱ دی ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط :سیاهچاله فضا فیزیک ناسا

مدارگرد خورشیدی شاهد شروع چرخه آب‌و‌هوایی جدید در خورشید است

۲۶ آذر ۱۳۹۹

گرمای زیرسطحی مریخ، عامل احتمالی تداوم زندگی در میلیاردها سال پیش در این سیاره

۲۱ آذر ۱۳۹۹

وییجر نوع جدیدی از انفجار الکترون را در لبه منظومه شمسی کشف کرده است

۱۸ آذر ۱۳۹۹

نخستین مأموریت هند به‌مقصد ناهید در سال ۲۰۲۴

۱۷ آذر ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط :فضا سیاره ناهید هند

بزرگ‌ترین شراره خورشیدی در بیش از ۳ سال گذشته

۱۶ آذر ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط :شراره خورشیدی فضا

دومین تلسکوپ رادیویی بزرگ در جهان رو به خاموشی است

۱۵ آذر ۱۳۹۹

موفقیت راکت‌لب در ساخت موشک‌هایی با قابلیت استفاده مجدد

۱۴ آذر ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط :راکت‌لب موشک فضا ناسا